تيتر برتر تيتر برتر .

تيتر برتر

مهاجرت به كانادا به عنوان كارگر حوزه فناوري

در اين مقاله همه چيز در مورد مهاجرت و مجوز كار كانادايي براي كارگران حوزه فناوري در سال 2021 توضيح داده مي‌شود.

كارگران حوزه فناوري چندين گزينه براي مهاجرت به كانادا دارند.

ابتدا اجازه دهيد در خصوص ورود به كانادا صحبت كنيم. اتباع خارجي براي كار قانوني در كانادا نياز به مجوز كار دارند. برخي از اين مجوزهاي كار به طور خاص براي كارگران فناوري طراحي شده‌اند.
اگر چه اين امكان براي كارگران حوزه فناوري وجود دارد كه بدون حضور در كانادا، مستقيماً براي اقامت دائم درخواست دهند.

با اين اوصاف مطالعات نشان داده است كه مهاجران با سابقه كار كانادايي در بازار كار با نتايج بهتري روبرو مي‌شوند. آن‌ها پول بيشتري به دست مي‌آورند و امكان اينكه در سال اول حضورشان در كانادا شغلي پيدا كنند بسيار بيشتر است.

در اينجا برخي از مجوزهاي كار كانادايي براي كارگران و نيروهاي كار حوزه فناوري ذكر شده است.

 

جريان استعدادهاي جهاني

يكي از مسيرهاي موقت بزرگ، جريان استعداهاي جهاني است. اين مسير به گونه‌اي طراحي شده است كه 80 درصد از درخواست‌ها در مدت زمان دو هفته يا كمتر مورد بررسي و پردازش قرار مي‌گيرد. كارفرمايان از اين مسير براي جذب سريع كاركنان ماهر استفاده مي‌كنند. كارفرماي واجد شرايط مي‌تواند از دسته A و يا B باشد.

دسته A براي شركت‌هايي است كه به سرعت در حال رشد هستند و به استخدام استعداهاي تخصصي از خارج نياز دارند. يك كارفرماي رده A بايد از طرف يك شريك ارجاع مورد تاييد قرار بگيرد. اين‌ها معمولاً يك آژانس محلي، دولتي يا نيمه دولتي هستند كه ماموريت آن‌ها توسعه اقتصادي شهر يا منطقه است.

رده B براي براي كارفرماياني است كه به دنبال كارگران ماهري هستند كه كانادا آن‌ها را يه عنوان موارد مورد نياز كه كمبود نيروي كار در آن‌ها وجود دارد، ذكر كرده است. اين ليست با عنوان ليست مشاغل استعدادهاي جهاني شناخته مي‌شود. آخرين ليست كانادا شامل دوازده شغل است. هر كدام از اين مشاغل نيز در زمينه فناوري هستند.

كارفرمايان بايد شرايط خاصي را رعايت كنند. براي مثال آن‌ها بايد نشان دهند كه استخدام نيروي خارجي مزاياي دائمي براي كانادا ايجاد مي‌كند. اثبات اين موضوع كه استخدام نيروي جديد باعث ايجاد شغل براي كانادايي‌ها مي‌شود و يا اينكه باعث انتقال مهارت‌ها و دانش به كانادايي‌ها مي‌شود. همچنين كارفرما بايد نشان دهد كه حداقل دستمزد مشخصي را به نيروي كار خارجي پرداخت مي‌كند. اين حداقل دستمزد مي‌تواند بين مشاغل و استان‌ها متفاوت باشد.

 

CUSMA

CUSMA يك توافقنامه بين كانادا، ايالات متحده و مكزيك است كه جايگزين NAFTA شده است. اين قرارداد داراي مقررات و شرايطي است كه جابجايي استعدادها بين اين سه كشور را تسهيل مي‌كند. دو زير مجموعه مرتبط با كارگران حوزه فناوري عبارت اند از نيروهاي كار حرفه‌اي و انتقال درون شركتي (ICT).

توافق CUSMA، 63 شغلي را كه داراي شرايط قرار گرفتن در زير مجموعه "حرفه‌اي" هستند را شناسايي مي‌كند. تحليلگران سيستم‌هاي كامپيوتري از جمله اين مشاغل هستند.

ICT ها كارمنداني هستند به صورت درون شركتي جابجا مي‌شوند؛ يعني از شركتي در يك كشور به شعبه آن شركت در كانادا منتقل مي‌شوند. ليستي از مشاغل واجد شرايط و يا مشاغل حذف شده براي اين بخش وجود ندارد. به طور كلي كسي مي‌تواند به شكل درون شركتي منتقل شود كه حداقل به مدت يك سال براي شركت كار كرده باشد و يا اينكه در رده‌هاي مديريتي باشد و يا اينكه از دانش خاصي برخوردار باشد.

 

انتقال درون شركتي (غير از CUSMA)

اين امكان وجود دارد كه انتقال درون شركتي از كشوري جز ايالات متحده و يا مكزيك نيز انجام شود. براي مثال توافقنامه تجارت آزاد بين اتحاديه اروپا و كانادا (CETA) مقرراتي را براي ICT ها دارد. همچنين يك توافق مشابه با بريتانيا نيز وجود دارد.

كارگري كه از طريق هر گونه ICT وارد كانادا مي‌شود نياز به ارزيابي تاثير بازار كار ندارد. ارزيابي تاثير بازار كار كه اغلب به اختصار LMIA خوانده مي‌شود، فرايندي است كه نشان مي‌دهد استخدام كارگر موقت جاي هيچ كارگر كانادايي را نمي‌گيرد.

كساني كه مايل به اقامت طولاني مدت در كانادا هستند مي‌توانند براي اقامت دائم اقدام كنند. ساكنان دائمي اغلب از شرايط بهتري نسبت به ساكنان موقت برخوردار هستند. آن‌ها ديگر نياز به مجوز كار ندارند با اين حال ممكن است در مقطعي مجبور شوند كارت PR خود را تمديد كنند. همچچنين امكان دريافت شهروندي و تابعيت نيز پس از چند سال زندگي در كانادا به عنوان اقامت دائم براي متقاضيان در دسترس قرار خواهد گرفت.

 

Express Entry

اكپرس انتري محبوب‌ترين مسير مهاجرت براي كارگران ماهر در تمامي رشته‌ها است. اگر چه در بسياري از اوقات اين سيستم يك برنامه مهاجرتي شناخته مي‌شود اما در حقيقت اكسپرس انتري يك سيستم مديريت آنلاين درخواست‌هاي مهاجرت است.
به طور خاص كارگران حوزه فناوري مي‌توانند از طريق دو برنامه از سه برنامه‌اي كه توسط سيستم اكسپرس انتري مديرت مي‌شوند، به كانادا بيايند: برنامه كارگران ماهر فدرال (FSW) و كلاس تجربه كانادايي (CEC).
برنامه كسب و كارهاي ماهر فدرال (FSTP) ديگر برنامه تحت مديريت اكسپرس انتري است اما اين برنامه بيشتر براي افرادي است كه به دنبال تجارت و كسب و كار هستند.

اكپسرس انتري به گونه‌اي طراحي شده است كه 80 درصد از درخواست‌ها را در مورد 6 ماه يا كمتر بررسي و پردازش مي‌كند.
پروفايل‌هاي اكپسرس انتري بر اساس فاكتورهايي مانند تحصيلات، زبان و سابقه كار امتياز دريافت مي‌كنند. هر دو هفته يا بيشتر كانادا پروفايل‌هاي داراي امتيازات بالا را انتخاب كرده و براي آن‌ها دعوتنامه درخواست (ITA) براي اقامت دائم ارسال مي‌كند.

FSW اغلب براي افراي است كه براي بازار كانادا مورد خاصي براي ارايه ندارند. براي اينكه فردي براي FSW واجد شرايط شود بايد حداقل يك سال سابقه كار كانادايي يا خارجي در يك شغل با مهارت بالا باشد. اين‌ها مشاغلي هستند كانادا آن‌ها را در زيرمجموعه‌هاي A و B كد مشاغل ملي (NOC) دسته بندي مي‌كند.
به طور كلي مشاغل حوزه فناوري در زير مجموعه NOC A قرار مي‌گيرند. متقاضيان FSW همچنين بايد حداقل امتياز 7 در سيستم‌هاي امتياز دهي CLB انگليسي و يا NCLC فرانسوي را داشته باشند. اين افراد نياز به يك پيشنهاد شغلي ندارند اما در صورت داشتن يك پيشنهاد شغلي، امتياز بيشتري به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

CEC براي كساني طراحي شده است قبلاً در كانادا تحصيل كرده يا سابقه كار دارند. براي واجد شرايط شدن در اين برنامه، متقاضي بايد حداقل به مدت يك سال (در طول سه سال گذشته) در يكي از مشاغل NOC A و يا B در كانادا كار كرده باشد. اگر شغلي آن‌ها در زير مجموعه مشاغل NOC A قرار داشته باشد، بايدنمرات CLB 7 و يا NCLC 7 را داشته باشند. همانند FSW، داشتن يك پيشنهاد شغلي اجباري نيست اما در صورت داشتن يك پيشنهاد شغلي، امتياز بيشتري به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

كارگران حوزه فناوري در اكسپرس انتري بسيار خوب عمل مي‌كنند. براساس جديدترين گزارش سالانه اكسپرس انتري ، حدود يك سوم از تمام متقاضيان موفق، كارگران حوزه فناوري هستند. چهار مورد از پنج شغل اصلي كه براي ITA انتخاب شده‌اند، مربوط به مشاغل حوزه فناوري مي‌باشند.

همچنين هر استان نيز برنامه مهاجرت خود را مديريت مي‌كند كه اين امر موجب مي‌شود تا نيازهاي بازار كار منطقه‌اي بيشتر رفع شود. بسياري از استان‌ها داراي جريان‌هاي فناوري مختص به خود هستند.

 

فناوري بريتيش كلمبيا

برنامه نامزدي استاني بريتيش كلمبيا (BC PNP) يك مسير اولويت دار به نام جريان فناوري بريتيش كلمبيا را ارايه مي‌دهد كه براي برخي از نيروهاي كار حوزه فناوري در دسترس است. اين برنامه نامزدي استاني (PNP) متقاضياني را كه در يكي از 29 شغل فني واجد شرايط كه پيشنهاد كار دارند، هدف قرار مي‌دهد.

براي واجد شرايط بودن بايد حداقل براي يك برنامه مهاجرت ديگر بريتيش كلمبيا واجد شرايط باشيد. برنامه مهاجرت جريان فناوري يك مسير ويژه است كه به جاي عمل كردن به عنوان يك برنامه اختصاصي، در دل ساير برنامه‌ها جاي گرفته است. شما بايد در زمينه تخصص خود يك پيشنهاد شغلي داشته باشيد و اين پيشنهاد شغلي بايد حداقل براي يك سال باشد.

از داوطلبان واجد شرايط دعوت مي‌شود تا براي نامزدي استاني از طريق قرعه كشي هفتگي فناوري نامزدي استاني بريتيش كلمبيا، درخواست ارايه دهند. متقاضيان فناوري بريتيش كلمبيا از مزاياي متعددي برخوردار هستند. براي مثال پروسه بررسي درخواستشان در اولويت خواهد بود و يك افسر رسمي ويژه براي پردازش درخواست خواهند داشت.

 

قرعه كشي‌هاي فناوري اونتاريو


اونتاريو هر از چند گاهي قرعه كشي فناوري برگزار مي‌كند. براي واجد شرايط بودن در اين برنامه بايد واجد شرايط جريان اولويت‌هاي سرمايه انساني اونتاريو باشيد. اين بدان معناست كه بايد واجد شرايط برنامه كارگر ماهر فدرال و يا كلاس تجربه كانادايي باشيد. همچنين براي واجد شرايط بودن براي قرعه كشي فناوري بايد تجربه كار در يكي از شش شغل فناوري زير را داشته باشيد:

         طراحان و مهندسان نرم افزار
         برنامه نويسان كامپيوتري و توسعه دهندگان رسانه‌هاي تعاملي
       مهندسان كامپيوتر
        طراحان و توسعه دهندگان وب
         تحليلگران پايگاه داده و مديران داده
       مديران سيستم‌ها اطلاعاتي و كامپيوتر
 

برنامه مهاجرت كبك براي نيروهاي كار شاغل در زمينه‌هاي هوش مصنوعي، فناوري اطلاعات و جلوه‌هاي بصري
هوش مصنوعي (AI)

اين جريان داراي دو جريان فرعي است: يك جريان براي افرادي است كه از يك كالج يا دانشگاه در كبك فارغ‌التحصيل شدند و جريان ديگر براي كارگراني است كه در خارج از كانادا آموزش ديدند.
اين دو دسته به لحاظ شرايط مورد نياز براي واجد شرايط شدن در برخي موارد تفاوت‌هايي با يكديگر دارند. براي مثال زير جريان فارغ‌التحصيلان كبك از متقاضي مي‌خواهد تا حتماً تجربه كا و پيشنهاد شغلي داشته باشد.
در برخي موارد متقاضيان زير جريان كارگران خارجي نيازي به داشتن پيشنهاد شغلي ندارند. با اين حال هر دو زير جريان از متقاضي مي‌خواهند تا تحصيلات مربوطه در اين زمينه با حداقل مدرك معادل كارشناسي كبك داشته باشند.

 

فناوري اطلاعات (IT) و جلوه‌هاي بصري

افراد در اين برنامه بايد حداقل دو سال از پنج سال گذشته را در يكي از 10 شغل كار كرده باشند.
آن‌ها بايد همچنين در يك شغل مربوط به رشته تخصصي خود مشغول باشند و يا اينكه يك پيشنهاد شغلي جديد در زمينه شغلي خود داشته باشند. متقاضيان بايد صابت كنند كه حداقل معادل ديپلم مطالعات فني كبك يا مدرك كارشناسي را دارند.

هر دو اين جريان‌ها دو بخش ديگر نيز دارند. يكي از آن‌ها براي فرانكفون‌ها و ديگري براي غير فرانكفون‌ها است. فردي كه تحت گروه فرانكفون درخواست مي‌دهد بايد نشان دهد كه از دانش متوسط پيشرفته در زبان فرانسوي برخوردار است.
جريان غير فرانسوي و يا همان غير فرانكفون بسيار غير معمول است.
معمولاً يك گروه مهاجرت مربوط به كبك به دانش زبان فرانسوي نياز دارد.

https://www.immigrationdoor.com/i-8667/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ساعت: ۱۰:۴۷:۵۶ توسط:تيتر برتر موضوع: نظرات (0)